Kontakt

Naziv ustanove:
UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI - CKM, MOSTAR

Adresa:
Kneza Domagoja 12, 88000 Mostar

Identifikacijski broj:
4227836370006

SBERBANK BH d.d.:
Žiro račun: 140-205-11200002-96
Upute za plaćanja iz inozemstva

UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI CKM
KNEZA DOMAGOJA 12

MOSTAR

Kontak telefon/fax:
+387 36 320 347
Mob. +387 63 483 392
Email: info@ckm.ba
FACEBOOK PAGE

Studentska služba:
Ines Marić
ines@ckm.ba

Tajništvo:
Martina Matić
martina@ckm.ba

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.